Goedemiddag,  welkom op de website van ZZG De Boskikkers

 

update 5 februari:

 • We hebben met het Hof van Saksen afgesproken dat we een week extra  kunnen zwemmen. De trainingen op 13 en 15 februari gaan WEL door. De voorjaarsvakantie is dan nog maar 2 weken. Niet ideaal, maar dat is te overzien. De trainingen van 20, 22, 27 februari en 1 maart vervallen dus.

 • ZZGdeBoskikkers-Clubwedstrijd1-6februari2017-02.jpg

  De eerste clubwedstrijd op 6 februari. Meer foto's vind je op ledenpagina.

 • De uitslagen van de winter5kamp (met foto's) en de D-wedstrijd vind je hier.

 • Met ingang van 30 januari worden de trainingstijden aangepast. De trainingen voor de jeugd zijn zowel op maandag als woensdag van 18.30 - 19.30 uur. Op maandag is er van 19.30 tot 20.00 uur mogelijkheid om zelfstandig extra te trainen. Voor de senioren verandert er niets.

 • 2017-01-28=Smilde18.jpg
 • Andries Visser benoemd tot erelid van ZZG De Boskikkers
  AndriesVisser-erelid-ZZGdeBoskikkers.jpg 
  Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 december 2016 werd scheidend voorzitter Andries Visser door een vijftiental aanwezige seniore leden (vertegenwoordigd door Yvette Dijkshoorn) voorgedragen als erelid van de vereniging ZZG De Boskikkers. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Andries kreeg een fraaie oorkonde uitgereikt ter herinnering aan zijn benoeming tot erelid. Penningmeester Gertjan Ouwerling hield een korte toespraak ter motivatie van de voordracht tot erelid. 
   
  Andries kwam bij het bestuur van ZZG De Boskikkers in 2001 als lid van de technische commissie. Hij wilde graag organiseren en dingen doen en heeft daar met name in de TC veel werk van gemaakt gedurende de 15 jaar dat hij bestuurslid van de Boskikkers is geweest. Eind 2016 nam hij na vijftien jaar als bestuurslid en uiteindelijk voorzitter afscheid van het bestuur van de vereniging, opgevolgd door Floris Harmanni. Wat vooral opviel was zijn verbindende vermogen, de gave om mensen met verschillende opvattingen bij elkaar te brengen en aan een gemeenschappelijk doel te laten werken. Menig verschil van mening binnen bestuur of trainers is door zijn bemiddeling opgelost. Hij was vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van de samenwerking met ZZG uit Gieten en diende ook als voorzitter van de startgemeenschap ZZG De Boskikkers. Later werkte hij heel nauw samen met wijlen secretaris Gjalt Wester om die startgemeenschap te laten doorgroeien naar een volledige fusie van de twee verenigingen ZZG en de Boskikkers, een gezamenlijk doel dat ook volledig gerealiseerd is. Andries nam in de meest moeilijke jaren van de vereniging ook de voorzittershamer over van Auke Doornbosch en heeft het zijne gedaan om te kunnen doorzwemmen in een tijd van afnemende beschikbaarheid van badwater. Met veel enthousiasme werkte hij aan het jubileumboek dat uitgegeven is ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Boskikkers in 2001 en later geactualiseerd voor het vijftigjarig bestaan in 2011. Hij kan terugkijken op 15 jaren van uitstekende samenwerking in het bestuur en vele goede zwemresultaten behaald in die periode.
 • Op 28 december is in de Boerhoorn tijdens de extra ALV een plan goedgekeurd van een aantal leden om door te gaan met de zwemactiviteiten zoals deze gepland stonden. Dit betekent dat er doorgezwommen wordt tot eind augustus. Er werd een nieuw bestuur gekozen: Andries Visser (voorzitter) en Yvette Dijkshoorn (secretaris) waren niet herkiesbaar. Het nieuwe bestuur bestaat uit Floris Harmanni (voorzitter), Gertjan Ouwerling (penningmeester), Herman Hofman (secretaris), Hilde Steenbergen, Daphne Spreen en Jeron Bartelds. Andries Visser werd tot erelid van de vereniging benoemd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Meer foto's vind je hier.
ZZGdeBoskikkers-ALV-12-28december2016.jpg ZZGdeBoskikkers-ALV-11-28december2016.jpg

Op 14 december is erin Hof van Saksen afgezwommen voor diploma’s:

 • Linde voor Survival.
 • Katrijn en Willem voor zwemvaardigheid 2
 • Anniek voor zwemvaardigheid 1

En natuurlijk zijn ze allemaal geslaagd. De diploma’s werden uitgereikt door hun trainers Céline en Carolijn.

Oud nieuws

Kijk hier voor eerdere berichten van de startpagina.

zoek in de website van ZZG De Boskikkers: