Bestuur ZZG De Boskikkers

Kor de Groot voorzitter
Cindy Hiddema secretaris / ledenadministratie
Rutger Dijkstra penningmeester
Hilde Steenbergen externe contacten
Aniek Schutrup trainers &wedstrijdcoöordinatie, activiteitencommissie
   
Technische commissie:  
Danny Vochteloo wedstrijdadministratie/uitnodigingen
Heleen Hofman beheer website