KNZB diskwalificatiecodelijst 2012/2013


Bij toepassing van de codelijst gaan de bepalingen ten aanzien van de zwemslagen voor op de algemene bepalingen. Bij twijfel: voordeel zwemmer. Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze diskwalificatiecodelijst. Bij alle diskwalificaties geldt: er wordt geen tijd genoteerd.

Algemeen:

AA Te vroeg bewogen bij de 1e (1 start regel) of 2e start (geen tijden noteren).
AB Veroorzaakte de 1e (1 startregel), 2e of volgende valse start (uitsluiten voor desbetr. progr.nr.).
AC Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor betr. progr.nr.).
AD Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad (geen tijden noteren).
AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (bij meer dan twee slagen geen tijden noteren).
AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen (geen tijden noteren).
AG Vervallen
AH Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart.
AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem.
AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven.
AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.
AL Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd.
AM Gebruik maken van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen) (geen tijden noteren).
AN Leeftijdsbepalingen overschreden (geen tijden noteren).
AO Niet gerechtigd gestart (geen tijden noteren)
AP Schuldig gemaakt aan wangedrag (uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd).
AQ Niet goedgekeurde zwemkleding gebruikt (geen tijden noteren)

Schoolslag:

SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.
SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken.
SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd
SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
SE De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht.
SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.
SG Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.
SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen.
SI Staan tijdens de race.
SJ Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt.
SL Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt.
SM Bij het keer- en/of eindpunt in het geheel niet aangetikt.
SN Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijden noteren)
SO Tijdens de race op de rug gedraaid.
SP Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt een vlinderbeenslag gemaakt voordat de armslag werd ingezet.
SQ Tijdens de eerste slag na start en/of keerpunt na een vlinderbeenslag geen schoolslag beenslag gemaakt.
SR Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt.

Rugslag:

RA Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.
RB Staan tijdens de race.
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijden noteren)
RF Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
RG Vervallen
RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot geklemd.
RJ Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt en bij OpenWaterZwemmen).
RK Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt.

Vlinderslag:

VA Na start en/of keerpunt meer dan één armdoortrekbeweging onder water gemaakt.
VB Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht.
VC Armen niet over het water naar voren gebracht.
VD Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak.
VE De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.
VF Staan tijdens de race.
VG Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.
VH Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.
VI Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
VJ Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt.
VK Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt (geen tijden noteren)
VL Tijdens de race op de rug gedraaid.
VM Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.
VN Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam onder water gehouden.
VO De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter
elkaar zonder armslag).

Vrije slag:

VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijden noteren)
VRB Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.
VRC Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt).

Estafettes:
Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt.
**): tussentijden noteren tot en met de laatste zwemmer voor de fout is begaan

Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S..., V..., R... en VR...).

EA Te vroeg overgenomen (**).
EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag) (**)
EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers (**)
ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde (geen tijd noteren**)
EE Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag (**)
EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beëindigd

Wisselslag persoonlijk:

Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S..., V..., R... en VR...).

WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijden noteren)
WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (geen tijden noteren)

Open Waterzwemmen:

OA Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen.
OB Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen (geen tijd noteren).
OC Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd.
OD Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s).
OE Buiten het aangegeven parcours gezwommen.
OF Gebruik gemaakt van "gangmaking" door begeleidingsboot (geen tijd noteren).
OG Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot (geen tijd noteren).
OH Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd.
OI Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende de race bij keerpunt en/of start en finish (geen tijd noteren).
OJ Boei(en) verkeerd en/of niet gerond (geen tijd noteren).
OK Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken.