Instructie teamleiding

 

Vooraf

De uitnodigingen worden door de TC gestuurd via mail en gepubliceerd op de site. De TC verwerkt tot de maandag voor de wedstrijd afzeggingen of verzoeken om andere series te zwemmen. Latere wijzigingen worden door de teamleider op de wedstrijddag doorgegeven.

 

Rol teamleider

De teamleider heeft de verantwoordelijkheid over het team op het moment dat deze het zwembad betreedt. De teamleider is het aanspreekpunt voor KNZB scheidsrechter tijdens de wedstrijd.

De teamleider geeft duidelijkheid en ziet toe op een goede verdeling van taken tussen de teamleider en de aanwezige trainer(s). Deze laatste zorgen voor directe coaching, feedback en registratie van verbeterpunten op persoonsniveau.

 

Taken teamleider

Wijzigingsformulier beheren. Er is een standaard formulier van de club waarop de TC wijzigingen (die niet al eerder zijn doorgegeven aan de organisatie) heeft aangebracht. Deze meenemen naar de wedstrijd (kijk op vrijdagavond in de mail; of TC lid neemt het mee). Haal bij de organiserende vereniging het programma op (2-3 stuks). Geef trainer ook een exemplaar, markeer onze zwemmers!

 

Aanwezigheid checken. Meestal komen de groepen uit Rolde en Gieten apart aan. Check of iedereen er is. Soms komen zwemmers rechtstreeks of iets later, dat is (door de TC) gemeld. Eventuele directe afmeldingen nog aan het wijzigingsformulier toevoegen.

In overleg met de trainer (en de betrokken zwemmers) eventuele wijzigingen doorvoeren.

-       Bij E wedstrijden: alleen de estafettes aan passen (denk aan leeftijdsklassen)

-       Bij D wedstrijden: ook verschuivingen in series mogelijk (vanaf 11 jaar in oudere klasse inzetbaar!)

 

Zorgen voor plek. Soms heeft de organiserende vereniging zelf een plek gereserveerd voor de diverse teams, ga daar met het hele team naartoe. Anders zelf een plek zoeken voor het hele team. (soms willen jongere zwemmertjes bij de ouders zitten, sta dat oogluikend toe maar probeer ze te betrekken bij het team)

 

Wijzigingsformulier inleveren Zet handtekening en lever het formulier in bij de jury (in de juryvergadering). Doe dit uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd! Te laat inleveren levert boete op (bij afmeldingen) en wijzigingen worden geweigerd! Lever het formulier ook in als er niets op staat. Er kan in de wedstrijd nog een wijziging bijkomen en dan is het formulier bij de jury. Komt iemand daarna nog opdagen, dan is dat jammer.

 

Toezien op het inzwemmen. Doe dit in overleg met de trainer, het is meestal een onoverzichtelijke toestand tijdens het inzwemmen, trainer en teamleider zien beide toe.

 

Teamleidervergadering. Soms is er voor de start een bijeenkomst met de scheidsrechter, als er bijzondere zaken zijn. Zoals het samenvoegen van programma’s (luister ook altijd goed naar de omroeper!) of het over de hoofden starten (na de serie moet de zwemmer in het water blijven zodat er sneller kan worden gestart), je wordt daar voor opgeroepen.

 

Op het blok zetten. Een belangrijke taak van de teamleider is het op tijd gereed maken van zwemmers voor hun serie. Soms gaat dat samen met het overhandigen van het startkaartje. Meestal is het kaartje al bij de official. De teamleider stuurt de zwemmer naar het startblok, eventueel via de trainer.

 

Op het blok zetten bij estafettes. Wijs een zwemmer aan als teamleider van het estafetteteam, deze zorgt dat iedereen er is, ga zelf mee. Zijn er meerdere teams zorg dan dat de trainer of een oudere zwemmer meegaat. Let op bij 25 meters, dan moeten de teams gesplist worden over de korte kanten van het bad.

 

Tussentijdse afmeldingen. Zoals plotselinge ziekte. Altijd doorgeven aan de scheidsrechter en de jury (kan daar op wijzigingsformulier vermeld). Ook eventuele wijzigingen als gevolg van de afmelding doorgeven.

 

Ordehandhaving. Soms, het zijn veelal pubers ;-), is er wat lawaai, gedoe. De teamleider zorgt voor de goede sfeer en spreekt zwemmers aan op niet gewenst gedrag. Het kan zijn dat officials daar ook om vragen (bv stilte voor de start).

 

Toezicht in de pauze. Soms mag er in de pauze worden gezwommen. In de pauze kan de teamleider ook koffie etc. krijgen bij de jury. Zorg echter wel voor toezicht op de zwemmers tijdens de pauze, spreek dat bv af met de trainer of een oudere zwemmer.

 

Protest

Wil je een protest indienen doe dat dan binnen 30 minuten na het incident, schijft het protest met je handtekening op een briefje (in tweevoud) en geef het aan de scheidsrechter. Die moet je één getekend teruggeven.

 

Einde

Vanaf het moment dat de wedstrijd is afgelopen, de eventuele prijsuitreiking heeft plaatsgevonden en het bad is verlaten ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders/chauffeurs. De teamleider hoeft niet toe te zien op het vertrek. Spreek nog even met de aanwezige trainer(s) en evalueer de wedstrijd. Geef eventuele opmerkingen door aan de TC (tc@zzgdeboskikkers.nl).

 

Versie 1.3

14 maart  2015