Bestuur ZZG De Boskikkers

vacant voorzitter
Cindy Hiddema secretaris / ledenadministratie
Rutger Dijkstra penningmeester
Hilde Steenbergen interim voorzitter / externe contacten
Aniek Schutrup trainers & wedstrijdcoöordinatie, activiteitencommissie
   
Technische commissie:  
Danny Vochteloo wedstrijdadministratie/uitnodigingen
Heleen Hofman beheer website